GYIK

Mit jelent az IPMA D minősítés?

Az IPMA D minősített szakember tudása kiterjed minden IPMA kompetenciaelemre, és képes a gyakorlatban való alkalmazásukra:

- Bármely kompetenciaelemre vonatkozóan képes azokat alkalmazni, esetleg néhány területen specialistaként dolgozni.

- Képes projekt teamben a projekt tagjaként, vagy a projekt vezetésében tagként közreműködni.

- Széleskörű projektmenedzsment tudással rendelkezik, és képes azt a gyakorlatban használni.

 

Mit jelent az IPMA C minősítés?

Az IPMA C minősített szakember képes nem komplex projektek menedzselésére és/vagy egy komplex projekt menedzserének támogatására (asszisztensként), a projektmenedzsment minden kompetenciaelemére vonatkozóan.

- Egy nem komplex projektben annak összes projektmenedzsment-vetülete felelőseként, vagy egy komplex projekt al-projektjének vezetőjeként.

- Képes a helyzethez illő projektmenedzsment folyamatok, módszerek, technikák és eszközök alkalmazására.

 

Mit jelent az IPMA B minősítés?

Az IPMA B minősített szakember képes komplex projektek menedzselésére:

- Komplex projektekben felelősséget vállalhat azok összes projektmenedzsment vetületéért és az összes projektmenedzsment kompetencia elemért.

- Képes általános menedzsment szerepet betölteni egy nagy projekt vezetői csapatában, vezetni és irányítani az alprojekt vezetőket.

- Képes a megfelelő projektmenedzsment folyamatok, módszerek, technikák és eszközök használatára.

 

Mit jelent az IPMA A minősítés?

Az IPMA A minősített szakember képes komplex portfóliók és programok menedzselésére:

  • Egy vállalati/szervezeti egység felelős vezetőjeként képes egy komplex portfóliónak, illetve egy vagy több jelentős programnak az irányítására.
  • Képes részt venni stratégiák kidolgozásában és képes tanácsokkal ellátni a felső vezetést.
  • Képes fejleszteni a projektmenedzsmenttel foglalkozó munkatársakat, coach-ként támogatni a projektmenedzsereket, hogy azok fejlesszék saját projektmenedzsment kompetenciáikat.
  • Képes irányítani szenior projektmenedzsereket, projektmenedzsereket, és a portfolio-/programcsoporthoz tartozó egyéb munkatársakat.
  • Képes kialakítani és megvalósítani projektmenedzsment fejlesztéseket a projektmenedzsment igények felmérése, projektmenedzsment kultúra, projektmenedzsment folyamatok, módszerek, technikák, eszközök, kézikönyvek, portfólió vagy program útmutatók területén.

 

Miért érdemes IPMA minősítést szereznem?

A nemzetközi IPMA minősítés a projektmenedzser eredeti végzettségén túlmenően igazolja a PM szakmában megszerzett kompetenciákat, amelyeket minden IPMA tagországban elfogadnak.

Az IPMA minősítés nem áll meg a vizsgázók által elsajátított PM ismeretek ellenőrzésénél, hanem a kompetencia alapú értékelés érdekében tovább megy, és a megszerzett tapasztalatok alapján értékeli az ismeretek alkalmazására vonatkozó képességeket, készségeket és kapcsolódó attitűdöket.

Az IPMA vizsgázó nem csupán egy nemzetközileg, két nyelven (angol és magyar nyelvű oklevéllel) elismert igazolást nyer a minősítéssel, hanem a pályázatoknál és megbízásoknál sok esetben megkövetelt minősítésnek is birtokába kerül.

Az IPMA minősített szakemberek bizonyították, hogy képesek bármely, projektmenedzser szakembert kívánó szektorban széleskörű és alapos PM szakmai eszköztárat alkalmazni, tudásukra és módszertani tájékozottságukra támaszkodva képesek a projektek/programok/portfóliók sikeres irányítására.

 

Milyen gyakran indulnak az egyes szinteken vizsgafordulók, amire jelentkezhetek?

Első minősítő IPMA D vizsgafordulók egész éven át, nagyjából kéthavi gyakorisággal kerülnek meghirdetésre.

Első minősítő IPMA C, B és A vizsgafordulók a nyári hónapok kivételével kb. kéthavi rendszerességgel kerülnek meghirdetésre.

Megújító IPMA D, C, B és A vizsgafordulók egész éven át, kb. kéthavi gyakorisággal kerülnek meghirdetésre.

A meghirdetett vizsgafordulókon túl rendkívüli (elsősorban céges csoportok által kért) vizsgafordulók megszervezése egyéni igény esetén lehetséges, amennyiben a vizsgaközpont erőforrásai lehetővé teszik a rendes vizsgafordulón kívüli feladatok ellátását. Ennek részleteit egyéni egyeztetéssel kell tisztázni.

A vizsgafordulók ütemezésének, meghirdetésnek, illetve megváltoztatásának jogát a PMMKA fenntartja.

Tekintse meg aktuális első minősítő és megújító vizsgafordulóinkat: hu.certmgt.com! (A lap két szélén megjelenő nyíl segítségével léphet előre/hátra az egyes vizsgafordulók között.)

 

Milyen nyelven történik a vizsgáztatás?

Az IPMACERT.HU szervezésében a vizsgáztatás nyelve a magyar, a szóbeli (interjú vagy műhelymunka) és az írásbeli (SPE és írásbeli vizsga) feladatok esetén egyaránt.

Egyéni kérés esetén angol nyelvű vizsgáztatást vállalunk, ez minden esetben külön megállapodás kérdése.

 

Milyen vizsgaelemei (vizsgarészei) vannak az IPMA első minősítésnek?

A vizsgára eljutás első lépése a jelentkezési folyamat elindítása. A kiválasztott vizsgafordulónál történő regisztrációt követően a bekért nyilatkozatokat és dokumentumokat ki-/fel kell tölteni, ezt követően lehet jelentkezni az adott vizsgafordulóra a jelentkezési határidőig.

Első minősítő vizsgaelemek:

IPMA D-szinten 4 órás írásbeli vizsga van.

IPMA C-szinten 5 órás írásbeli vizsga, adott határidőig leadandó Saját Projekt Esettanulmány (SPE), valamint szóbeli interjú van.

IPMA B- és A-szinten műhelymunka, adott határidőig leadandó Saját Projekt Esettanulmány (SPE), valamint szóbeli interjú van.

A szóbeli vizsgaelemek időtartama kb. 90 perc.

 

Milyen vizsgaelemei (vizsgarészei) vannak az IPMA megújító minősítésnek?

A kiválasztott vizsgafordulónál történő regisztrációt követően az első feladat a bekért nyilatkozatok és dokumentumok ki- és feltöltése, majd jelentkezés az adott határidőre.

IPMA C-, B- és A-szinten, csak abban az eseten, ha a benyújtott dokumentumok alapján a megújítás a vizsgabiztosok számára nem egyértelmű, a vizsgafordulónál meghirdetett napon (8 és 19 óra között, egyéni egyeztetés alapján) egy kb. 90 perces egyéni interjút tartunk a vizsgaközpont által kijelölt budapesti helyszínen.

IPMA D-szinten interjú csak akkor szükséges, ha a beadott dokumentáció alapján a megújítás lehetősége nem egyértelmű.

 

Hol történik a vizsgáztatás?

Első minősítés esetén az írásbeli és szóbeli vizsgaelemek egyaránt a vizsgaközpont által meghatározott helyszínen zajlanak, a szervezet budapesti székhelyén vagy kijelölt budapesti vizsgahelyén. Céges csoportos vizsgaforduló esetén az írásbeli helyszíne a cég által biztosított helyszín is lehet (elhelyezkedéstől függően kiszállási díj ellenében), a szóbeli vizsgaelemek (interjú és műhelymunka) azonban minden esetben a vizsgaközpontunk általmeghatározott helyszínen van.

Megújító vizsgák esetében az interjú helyszíne a vizsgaközpont vizsgáztató helyisége. Csoportos megújítás esetében ez – előzetes megállapodás esetén – céges helyszínen is megszervezhető, amennyiben az Budapesten van.

 

Kérhetem magam a szóbeli vizsga napján  egy adott vizsgaidőpontra/napszakra?

A szóbeli vizsgaelemek (interjú vagy műhelymunka) sokszereplősek, így a vizsgabeosztás – bár adott esetben igyekszünk figyelembe venni egyéni időpont-kéréseket is – a folyamat megvalósíthatóságához igazodik. A vizsganapon belüli konkrét időpontot az esemény előtti napokban tudatjuk a vizsgázóval. A jelentkezőktől a pontos időpont ismertetéséig a kiírt vizsga teljes napjára rendelkezésre állást kérünk, az egyéni időpont-preferenciákat előre garantálni sajnos nem tudjuk.

 

Eldöntöttem, hogy IPMA minősítést kívánok szerezni. Sikeres vizsga esetén mennyi idő múlva lehet kezemben a minősítést igazoló oklevél?

A kiválasztott vizsgafordulóra történő jelentkezési határidőtől számított kb. 2-4 hónap múlva, az alábbiak szerint:

- a jelentkezés és írásbeli (IPMA D- és C-szint)/műhelymunka (IPMA B- és A-szint) között mintegy 3-5 hét telik el,

- az írásbeli/műhelymunka és az SPE beadása között további kb. 2-3 hét telik el,

- az interjúig kb. újabb kb. 2-3 hét telik el,

- a vizsgabiztosi értékelés kb. 3 hétig tart

- ezt követően ismertetjük az eredményt, és sikeres minősítés esetén rá kb. 2 hétre megküldjük az oklevelet.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, az adott vizsgafordulókra vonatkozó konkrét határidők és időpontok a hu.certmgt.com oldalon találhatók.

Figyelem: a nyári hónapok alatt az IPMA A-, B- és C-szintű első vizsgáztatás szünetel, így ezen időszakban a döntés és a minősítés megszerzése közt hosszabb idő is eltelhet.

 

Sikeres minősítést követően hogyan vehetem át az oklevelemet?

Az oklevél kiállítása előtt ellenőrizzük a vizsgadíj maradéktalan befizetésének megtörténtét, az aláírt jelentkezési lap vizsgaközpont részére történt eljuttatását, illetve felkérjük a vizsgázót a vizsgázói kérdőív kitöltésére. Ezt követően az oklevelet postai úton, ajánlott küldeményként elküldjük a vizsgázó lakcímére. Személyes átvételre vagy egyéb címre történő postázásra is lehetőség van, egyéni megbeszélés alapján.

Figyelem: az oklevéllel együtt postázott magyar és angol nyelvű oklevélátvételi nyilatkozatot a minősítettnek aláírva, postafordultával vissza kell küldenie a vizsgaközpont részére. 

 

A minősítési eljárás folyamán mi az IPMACERT.HU vizsgaközpont feladata?

Vizsgaközpontunk kizárólagos feladata annak megállapítása, hogy az adott jelölt az általa kiválasztott IPMA-szinten a kompetencia alapú minősítés követelményeinek megfelel-e.

 

Mi nem feladata az IPMACERT.HU vizsgaközpontnak?

Az IPMA szabályzata és az ISO 17024 követelményrendszere alapján az IPMACERT.HU vizsgaközpontnak kimondottan nem feladata:

- az előértékelés, vagyis annak megállapítása, hogy a vizsgázónak érdemes-e egy adott szintre jelentkeznie (pl. javaslat, konzultáció, próbavizsga alapján),

- a felkészítés (pl. felkészítő tréning vagy oktatás megtartása),

- az utóértékelés, vagyis a vizsgaszakasz-eredményeket kompetenciaterületi átlagban, tudás és tapasztalat területén összesítő pontozótáblán túl visszajelzésként elemezni a sikeresség vagy sikertelenség okait.

Összegezve: a vizsgaközpontnak nem feladata a vizsgára alkalmas szakmai állapotba történő eljutás, felkészülés/felkészítés módját megteremteni vagy elemezni, előzetesen vagy utólagosan ezekkel kapcsolatosan véleményt nyilvánítani.

 

Kik és minek alapján döntenek a vizsgámon nyújtott eredményről, a minősítésemről?

A minősítés folyamán a vizsgaelemek (vizsgarészek) mindegyikén keresztül, vizsgázóként 2 vizsgabiztos értékeli az adott IPMA vizsgaszintnek megfelelő pontozással (szöveges értékeléssel is alátámasztva) a tudást és tapasztalatot, melyet az “IPMA International Competence Baseline 3.0” dokumentumban három területre bontott (1: PM-technikák, 2: személyes jellemzők+viselkedés a projektmunkában, 3: PM-kontextus) összesen 46 kompetenciaeleme alapján határoznak meg.

IPMA D-szint esetén csak a tudás kerül felmérésre, a tapasztalat nem. IPMA D szinten egy vizsgabiztos értékeli a vizsgát.

 

Hogyan érdemes felkészülni az IPMA vizsgára?

Egyéni felkészüléssel az ipmacert.hu oldalról letölthető jelentkezési útmutatóink segítségével megállapítható az egyes projektmenedzsment szakembereknek megfelelő, számukra elérhető vizsgaszint.  A javasolt irodalomlista honlapunkon szintén elérhető.

A jelentkezőknek egyéni döntésük alapján lehetőségük van olyan, a vizsgaközpontunktól függetlenül működő, projektmenedzsment vizsgára felkészítő cégekkel, trénerekkel felvenni a kapcsolatot, akik felkészíthetik őket a vizsgára. A PMMKA-IPMACERT.HU alapító tagjának, a FÖVOSZ-nak a honlapján megtalálhatók a regisztrált oktató és tréner IPMA-partnerek listája.

 

Elérhetők az IPMA-vizsgák kérdéstípusai?

Követelményeink jelentkezés előtti felmérése és a sikeres felkészülés céljából honlapunkon az egyes vizsgaszinteken várható írásbeli kérdéstípusokba bepillantást adunk, valamint a vizsgáztatási tapasztalatok alapján összeállított vizsgabiztosi visszajelzéseket is ismertetjük: itt

Kik a vizsgabiztosok?

IPMA vizsgabiztosi kinevezéssel rendelkező, különféle szakterületen gyakorlóó, nagy tapasztalatú, elismert projektmenedzser szakemberek. A vizsgabiztosok neve az ipmacert.hu honlapon elérhető. Az IPMA a vizsgabiztosi képzések alapján garantálja az egységes standard szerinti kompetenciaértékelést.

 

Sikertelen vizsga esetén milyen lehetőségeim vannak?

Bár az utóértékelés nem feladatunk, igény esetén a vizsgázók részére egyéni betekintést biztosítunk vizsgaanyagukba, ahol az egyes kompetenciák pontozásos és szöveges értékelései személyesen megtekinthetők vizsgaközpontunkban.

Az eredménytől függően – igény esetén – a sikertelen vizsgát tett vizsgázó a pótvizsga szabályzatunknak megfelelően pótvizsgára jelentkezhet. A pótvizsga eljárásrendje a honlapunkon elérhető: itt

Amennyiben a vizsgázó nem pótvizsgázik, újabb első minősítési eljárást a vizsgaeredmény értesítését követő legalább 6 hónapon túl indíthat, akár a sikertelen vizsga szintjével megegyező, akár attól eltérő szinten történő vizsga esetén.

 

Mi szükséges az IPMA minősítésem megújításához?

Az IPMA minősítés megújításának alapja a folyamatos, projektkörnyezetben megvalósított szakmai munka, valamint legalább évi 35 órányi szakmai képzéshez/önfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység a megszerzett minősítés óta.

A megújításra történő regisztrálás az érvényes oklevél lejárata előtt esedékes. Ezt követően csak indokolt esetben, azonban legfeljebb a lejáratot követő hat hónapon belül lehetséges. A megújításra történt regisztrálás és a megújító vizsgainterjú között szintén legfeljebb hat hónap telhet el.

FIGYELEM: Az IPMA minősítést igazoló oklevél érvényességének nyomonkövetése és a megújításra regisztrálás/jelentkezés kizárólag a minősített felelőssége, mindazonáltal a vizsgaközpont a rendelkezésére álló elérhetőségen keresztül igyekszik felhívni a figyelmét a közelgő megújítás időszerűségére, a lejáratot megelőző kb. fél év folyamán.

Bármilyen okból kifolyólag elmaradt megújítás esetében a minősítés elvész, és újabb minősítés megszerzése csak első minősítési eljárásban lehetséges.

A megújítási útmutatónk itt elérhető.

 

Mit jelent pontosan a szakmai képzési/önfejlesztési tevékenység, amivel évi 35 órát kell eltöltenem, és amit a megújítási jelentkezésemkor igazolnom kell?

A projektmenedzser szakmában tevékenykedő szakemberek felé elvárás, hogy olyan oktatáson, képzésen (ez lehet cégen belüli is), tapasztalatcserén, konferencián, szakmai rendezvényen vegyenek részt, illetve olyan szakirodalmat olvassanak, amely által szakmai ismereteiket fejleszthetik, és amelyek óraszáma egy év folyamán elérik vagy meghaladják a 35-öt. Honlapunk Események menüpontjában rendszeresen feltüntetjük az aktuális szakmai rendezvényeket.

Saját hozzájárulás esetében (képzésen, előadáson, konferencián, vizsgáztatáson történő aktív szereplés, valamint szakmai cikk, publikáció, könyv megjelentetése) az eltöltött órák vagy publikált szakirodalmi oldalak számát hárommal szorozva számítjuk be.

Az éves önfejlesztési tevékenység igazolása az oklevél kiállításától számított években mérve történik a megfelelően kitöltött Oktatások és továbbképzések sablon benyújtásával. 

GYES-en, tartós betegállományban lévő vagy egyéb indokolt okból a szakmát ideiglenesen nem gyakorló IPMA minősítettek, amennyiben távollétük alatt önfejlesztési tevékenységet nem végeztek, a vizsgaközponttal előre egyeztetve, a kieső időszakkal arányosan szerepeltethetik a  szükséges óraszámot.

FIGYELEM: bár nem kötelező, az említett szakmai képzést/önfejlesztést összefoglaló sablont mindenképp javasoljuk napra készen, folyamatosan vezetni, a minősítés megszerzésétől kezdve a megújításra történő jelentkezésig! (Nem a megújításra történő jelentkezéskor kitölteni.)

 

Hogyan tudom igazolni a megújításhoz szükséges, évi 35 órányi szakmai önfejlesztés/képzés tényét?

A megújításra történő regisztrációkor a jelentkező számára elérhetővé válnak a ki- és feltöltendő felületek, dokumentumok, sablonok. Ezek egyikét, az ún. Oktatások és továbbképzések listáját kitöltve a jelentkező számot ad az előző minősítése óta eltelt oktatási, tréning és egyéb szakmai fejlődéshez kapcsolódó eseményekről, amelyeken részt vett, beszámolhat az általa tartott előadásokról vagy megjelent publikációiról, és az ezekhez kapcsolódó óraszámról. Az elszámolás önbevallás alapú, és a szakmai fejlesztés széles körét fogalja magában.

Az IPMA minősítést elnyerő szakembereknek az oklevél átvétele mellett aláírásukkal azt is igazolniuk kell, hogy a megújításhoz kapcsolódó, a minősítéstől számított, évi 35 órányi szakmai önfejlesztési kötelezettségükről tudomásuk van, azért felelősséget vállalnak.

Az oktatási lista az ipmacert.hu honlapról is letölthető: amennyiben a minősített szakember a minősítés megszerzésétől kezdve ezt rendszeresen vezeti éves bontásban, úgy a megújításkor határozottan könnyebbé válik számára a szakmai önfejlesztésről szóló beszámoló összeállítása, a követelményeknek való megfelelés igazolása. 

 

Hogyan történik, mikor esedékes az IPMA vizsgadíjának befizetése?

Az IPMA első minősítésre, megújításra vagy pótvizsgára történt jelentkezés vizsgaközpontunk általi befogadását követően kiállítjuk a számlát. A teljes vizsgadíj utalással történő kiegyenlítése legkésőbb az első vizsgaelem megkezdéséig esedékes.

A vizsgadíj fizetését a projektszakembert foglalkoztató cég átvállalhatja. Az esetleges extra céges számlázási igényeket (pl. a számla kiállításához szükséges megrendelő szám feltüntetése) kérjük előre jelezni.

 

Ha már van egy IPMA minősítésem, hogyan léphetek magasabb szintre?

Első minősítési eljárás útján. 

 

Ha PMP minősítéssel rendelkezem, hogyan szerezhetek IPMA minősítést?

Első minősítési eljárás útján.

 

Honnan szerezhetek részletes információt az engem érdeklő IPMA vizsgaszintekről, a jelentkezéshez szükséges dokumentációról, határidőkről, vizsgaidőpontokról, hol jelentkezhetek vizsgára?

Az ipmacert.hu honlap részletesen bemutatja az IPMA minősítést és a budapesti vizsgaközpont tevékenységét, a teljes minősítési eljárást és útmutatót. A jelentkezési útmutatók itt elérhetők.

A hu.certmgt.com vizsgakezelő oldalunkon elérhetők a meghirdetett vizsgafordulók időpontjai, a hozzájuk kapcsolódó határidők, a személyes ügyintézési felület, és az adott vizsgaszintekhez kapcsolódó, részletes információt tartalmazó jelentkezési útmutató.

 

Mihez kell a vizsgára történt regisztrációm során kapott felhasználónév és jelszó?

A regisztrációban megadott e-mail címre a vizsgára jelentkezők automatikusan megkapják a felhasználónevüket és a hozzá tartozó jelszót.  Ezek segítségével bármikor vissza lehet lépniük a regisztráció folyamán a jelentkezési webfelületre, a szükséges dokumentumok feltöltéséig és jelentkezésig. Írásbeli vizsga esetén (IPMA D- és C-szinten) a vizsgánál is szükség van a felhasználónévre és jelszóra!  

A kapott felhasználónév nem, a jelszó azonban megváltoztatható. Probléma (pl. jelszó elvesztése) esetén a vizsgaközpontunkkal kell felvenni a kapcsolatot.

A regisztrációkor (a hu.certmgt.com webfelületen a személyes adatlap kitöltésekor) kapott felhasználónevet és jelszót meg kell őrizni a jelentkezés és a vizsga után is!

 

Miért kell postai úton is feladnom a jelentkezési lapot?

A saját kezűleg, kék tintával aláírt jelentkezési lapra a webes jelentkezés kiegészítéseként van szükség: ezzel igazolja a vizsgázó, hogy a vizsgára jelentkezés összes feltételét teljesítette, s a vizsgadíj megfizetését vállalja. Jelentkezési lap nélkül a vizsgázás, illetve az oklevél kiállítása nem lehetséges.

A jelentkezési lapot sima postai feladványként a vizsgaközpont irodájának postacímére kell elküldeni: PMMKA-IPMACERT.HU, Rozsovits Péter 1145 Budapest, Újvidék utca 55.     

                  

Olyan kérdésem van, amire ezen az oldalon nem találtam választ. Kihez fordulhatok?

Vizsgaközpontunk örömmel várja kérdéseit, visszajelzését az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 30 863 1038

Go to top