VIZSGADÍJAK ÉS KEDVEZMÉNYEK 2018

Az IPMA négyszintű projektmenedzsment  minősítésének (IPMA 4-Level Certification System) vizsgadíjai 2018-ban:

Minősítési szint  Érvényesség   Első minősítés Megújítás
IPMA A szint - Projektigazgató  5 év 2700 EUR 500 EUR
IPMA B szint - Senior projektmenedzser  5 év 2200 EUR 400 EUR
IPMA C szint - Projektmenedzser    5 év 1150 EUR 300 EUR
IPMA D szint - Projektszakértő  5 év  500 EUR 250 EUR 
IPMA Student szint - Junior projektszakértő  5 év 20.000 Ft nem
megújítható

Az euróban megállapított vizsgadíjat a számviteli jogszabályok szerint számított árfolyamon, forintban számlázzuk.

A minősítési folyamatban a jelentkezést követően nincs lehetőség visszalépésre. Aki mégis amellett dönt, hogy nem kívánja folytatni a vizsgát, vagy kizárásra kerül szabálytalanság miatt, vagy elmulasztja a megadott határidő bármelyikét, illetve sikertelenül vesz részt a minősítési folyamatban, elveszti a befizetett összeget, visszafizetésre nincs mód.

KEDVEZMÉNYEK

A Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ) az IPMA kizárólagos magyarországi  tagszervezete. Ennek keretében, az IPMA szerinti kompetencia alapú projektmenedzsment minősítés hazai elterjesztését támogatva, a FŐVOSZ tagszervezeteivel munkaszerződésben álló vizsgára jelentkezők a vizsgadíjból -15% kedvezményt kapnak.

A FŐVOSZ-tagsági kedvezmény első minősítési eljárásra és a minősítés megújítására egyaránt vonatkozik.

A csoportkedvezmény feltétele, hogy a jelentkezők egyazon szervezettől, egyazon vizsgafordulóra jelentkezzenek, s az összes jelentkező vizsgadíjának kiegyenlítése egyetlen számla ellenében történjék. A csoportkedvezmény mértéke szintenként és fordulónként: 

IPMA A:  2 főtől - 5%

IPMA B: 3 főtől - 10%

IPMA C: 6 főtől - 10%

IPMA D: 8 főtől - 15%

A csoporttagok eltérő vizsgafordulókon történő részvétele esetén a mennyiségi kedvezmény nem alkalmazható. A csoportos kedvezmény első minősítési eljárásra és minősítés megújítására egyaránt vonatkozik.

A kedvezmények maximális mértéke 15%.  

 A FŐVOSZ-tagsági és csoportkedvezmények külön-külön is alkalmazhatók, illetve összevonhatók, ekkor is azonban legfeljebb -15% mértékig. 

Egyedi kedvezményekre 50 főt meghaladó csoportok esetében van lehetőség. A részletek egyeztetése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot vizsgaközpontunkkal:

e-mail: iroda@ipmacert.hu

mobil: +36 30 863 1038

A vizsgadíjhoz kapcsolódó további szolgáltatásaink

Céges vizsgaforduló:

Amennyiben egy adott szinten a csoport mérete legalább 5 fő, a rendszeresen meghirdetett vizsgafordulókon túl külön vizsgafordulót (céges vizsgafordulót) írunk ki, s a jelöltek erre jelentkezhetnek. A céges vizsgaforduló az előre meghirdetett vizsgák időpontjától eltérő lehet. A meghirdetésére közös, előzetes egyeztetés keretében, díjmentesen kerül sor.

Céges vizsgahelyszín írásbeli vizsgákhoz:

Amennyiben egy vizsgacsoport mérete legalább 5 fő, az írásbeli vizsga a csoport által megjelölt helyszínen történhet (pl. a cég székhelyén, telephelyén), a vizsgafordulón meghirdetett vizsgaidőpontban. A szóbeli vizsgarészek (interjú, műhelymunka) a vizsgaközpont által megjelölt helyen kerülnek lebonyolításra.

A vizsgahelyszínre történő kiszállás Budapest határán belül díjmentes szolgáltatás. Budapesten kívül eső vizsgahelyszínre a kiszállás külön díj felszámítása ellenében történhet, az alábbiak szerint:

60 km-en belül 25.000,- HUF
60-150 km távolság esetén 40.000,- HUF
150 km-en túli távolság esetén 50.000,- HUF

A kiszállási díj vizsgaidőpontonként egyszer megfizetendő, a (minumum 5 fős) csoport létszámától függetlenül.

A vizsgadíjak és kedvezmények érvényessége:

A fenti vizsgadíjak és kedvezmények 2018. január 1-től 2018. december 31-ig érvényesek, és tükrözik az IPMA minősítési rendszerének fejlesztéséből eredő központi elvárások honosítását, illetve a vizsgáztatás minőségének folyamatos fejlesztését.

A vizsgaközpont fenntartja a jogát, hogy rendkívül indokolt esetben a díjak és kedvezmények mértékét felülvizsgálja és megváltoztassa. Az esetleges változtatás honlapunkon, 30 napos közlési határidővel történik.

Go to top