JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA STUDENT SZINT: JUNIOR PROJEKTSZAKÉRTŐ

 

 

KÖVETKEZŐ VIZSGA JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE

2018 ÁPRILIS 1.

jelentkezem >>

 

Érvényes 2017. január 1-től visszavonásig.

készült: az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó szabványának megfelelően.

Jelentkezési feltételek:

(ICRG3.10 3.2)

Tapasztalat a projektmenedzsment kompetencia elemeire vonatkozóan nem kötelező, de előnyös, ha a jelentkező már kipróbálta projektmenedzsment tudását a gyakorlatban.

Az IPMA Student minősítés elsősorban felsőfokú oktatási intézményben, projektmenedzsment képzésen részt vett diákok részére elérhető. Ennek megfelelően a jelentkezés feltétele az érvényes diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolása.

A vizsgaközpont döntése alapján a tanulmányok befejezését követő egy naptári évben lehetőség van az IPMA Student vizsga letételére. Az egy év leteltével az IPMA D minősítés megszerzését javasoljuk.

Elvárt alapkompetenciák:

(ICRG3.10 3.2)

A jelentkező tudása kiterjedjen minden IPMA kompetencia elemre, és képes legyen ezek gyakorlatban való alkalmazására:

 • bármely kompetencia elemre vonatkozóan képes legyen azokat alkalmazni
 • képes legyen projekt team tagjaként közreműködni
 • széles körű projektmenedzsment tudással rendelkezzen, és képes legyen azt a gyakorlatban használni

 

A minősítés folyamatának áttekintése IPMA Student szinten:

(ICRG 3.10 6.1)

szakaszok

lépések

1. Jelentkezés

Jelentkezési dokumentáció (jelentkezési lap, önéletrajz, referencia személyek listája, önértékelés, Etikai Kódex elfogadása.

2. Írásbeli vizsga

Részvétel 1 órás írásbeli vizsgán (összesen 60 db feleletválasztós tesztjellegű kérdés. Az írásbeli vizsgákat a vizsgafordulóban meghirdetett módon: papír alapon vagy webvizsgaként lehet teljesíteni. A webvizsgára a vizsgahelyszínre saját laptopot kell hozni, töltővel, wifi-kapcsolódási lehetőséggel és már kipróbált internet böngészővel.

3. Értékelés és döntés a minősítésről

A vizsgaközpont értékeli a tesztet és dönt a minősítésről. Az értékelések lezárását követő kb. 3-ik héten a vizsgaközpont kiértesíti a vizsgázót. A vizsgázók kitöltik a weben a "Vizsgaközpont értékelése" kérdőívet. Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont magyar és angol nyelvű oklevelet állít ki, valamint a minősített nevét a www.ipmacert.hu honlapon közzéteszi.

 

 A részletes teendőket és a feltöltendő dokumentumokat illetően a vizsgázó jelölt a weben történő regisztrációja/jelentkezése során kap tájékoztatást. 

Az IPMA Student szint minősítéséhez kapcsolódó kiegészítő útmutatások:

(ICRG 3.10 6.1)

A személyes adatok között érdemes a jövőben várhatóan nem változó, magán e-mail címet megadni, mivel a vizsgaközpont ezen keresztül tartja a kapcsolatot a vizsgázóval.

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a szükséges személyes adatokat.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy:

 • megismerte a rá váró minősítési folyamatot,
 • hajlandó a minősítés során a minősítéséhez szükséges portfólió/program/projekt információt szolgáltatni, beleértve az esetlegesen nem projektmenedzsmenttel töltött időszakokat is,
 • hajlandó a vizsgadíjat (a kiállított számla ellenében) megfizetni,
 • magára nézve elfogadja az Etikai Kódexet,
 • hozzájárul vagy nem járul hozzá sikeres minősítése esetén nevének, oklevél számának és lejárati dátumának publikálásához az IPMACERT.HU web-listáján.

A jelentkezési folyamat lépései és részletei a jelentkezési web-oldalon találhatók.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a jelentkező felsőoktatásban nyert végzettségeit, egyéb oktatásokon és képzéseken nyert végzettségeit, szakmai képesítéseit és szakmai karrierjének részleteit. Tartalmaznia kell továbbá, hogy:

 • milyen projektmenedzsment képzésen, vagy a projektmenedzsment tárgyához tartozó képzésen vett részt,
 • milyen projektmenedzsment irodalmat tanulmányozott,
 • milyen projektmenedzsment körébe tartozó publikációi vannak.

A referencia személyek listának tartalmaznia kell legalább egy a jelentkező oktatását végző személyt. Az adatok közt a referencia személy szervezetének, beosztásának, valamint telefonszámának és e-mail címének egyaránt szerepelnie kell.

Az önértékelést minden jelentkezőnek ki kell töltenie az IPMACERT.HU honlap "Jelentkezés" területén. Az önértékelés során a saját tudását és tapasztalatát kell értékelnie minden, az ICB3.0 kompetencia rendszerben található elemet illetően.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell az Etikai Kódex elfogadásáról.

A jelentkezőnek igazolnia kell a vizsgadíj befizetését.

Az írásbeli vizsga 1 órás, és 60 db tesztjellegű kérdést tartalmaz.

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0):

(ICRG 3.10 2.5)

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0, June 2006) a következő területeket öleli fel:

 1. 1. Projektmenedzsment technikái kompetencia terület (20 elem)
 2. 2. Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület (15 elem)
 3. 3. Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület (11 elem)

A kompetencia rendszer a honlapunkról letölthető innen.

Az IPMA Student szint értékelése:

(ICRG 3.10 7.1.2)

A vizsgázók minősítését a teszt eredménye alapján végzi a vizsgaközpont. A tesztet legalább 60%-os sikerességgel kell teljesíteni a minősítéshez. 

Javasolt irodalom a minősítéshez:

Az IPMA Student szintre vonatkozóan a javasolt irodalom az IPMACERT.HU honlap "HU - Minősítés magyar nyelven" alatt található.

Visszalépés a minősítési folyamatból:

A minősítési folyamatban nincs lehetőség visszalépésre. Aki mégis amellett dönt, hogy nem kívánja folytatni a vizsgát, vagy kizárásra kerül szabálytalanság miatt, vagy elmulasztja a megadott határidő bármelyikét, illetve sikertelenül vesz részt a minősítésen, elveszti a befizetett vizsgadíjat, amelynek visszafizetésre nincs mód.

Sikertelen minősítés ismétlése:

A sikertelen minősítés teljes körű ismétlésére legkorábban a sikertelen minősítésről szóló értesítést követő 6 hónap eltelte után kerülhet sor. Az ismételt minősítés esetén a jelentkezőnek a teljes vizsgadíj befizetése mellett újra kell kezdenie a minősítési folyamatot

A minősítés érvényessége IPMA Student szinten:

(ICRG 3.10 6.1.6.2)

Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont névre szóló oklevelet állít ki magyar és angol nyelven, amelyek a kiállítást követő 5 évig érvényesek. Az oklevél átadásának/postázásának feltétele, hogy a vizsgázó kitöltse a vizsgaközpont által számára megküldött, a minősítés eljárásrendjére és működésére vonatkozó kérdőívet. Az érvényes minősítéssel rendelkezők nevét, az oklevél sorszámát és annak érvényesség lejárati dátumát a vizsgaközpont a sikeres vizsgázó jelentkezési lapon megtett írásos engedélyével az IPMACERT.HU honlap publikus "IPMACERT.HU érvényes minősítések adatbázisa" listájában teszi közzé és tartja karban.

A minősítés megújítása IPMA Student szinten:

Az IPMA Student minősítést nem lehet megújítani. Projektmenedzsment gyakorlat megszerzését követően a Vizsgaközpont a továbblépés lehetőségét ajánlja IPMA C szintre.

A minősítés vizsgadíja:

A minősítés díja az ipmacert.hu honlap "Vizsgadíjak és kedvezmények" oldalán található. A vizsgadíjat készpénzben, a vizsgát megelőzően kell befizetni, melyről a Vizsgaközpont készpénzfizetési számlát állít ki.

A vizsgaközpont titoktartása:

A vizsgaközpont szigorúan bizalmasan kezeli a kérelmező által benyújtott összes papír alapú és elektronikus adatot és dokumentumot. A teljes dokumentáció kizárólag a vizsgaközpont munkatársai, az érintett vizsgabiztosok és döntéshozók, valamint panaszos esetekben a Panaszbizottság számára elérhetőek.

Kérdéseivel keressen minket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Go to top