MEGÚJÍTÁSI ÚTMUTATÓ A B C D 

IPMA A szint - Projekt Igazgató
IPMA B szint - Senior Projektmenedzser
IPMA C szint – Projektmenedzser valamint
IPMA D szint - Projektszakértő minősítések megújítására

készült:

az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, különösen a ICRG3.10  7.2 részre való tekintettel, továbbá az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó szabványának megfelelően.

érvényes: 2014.április 1-től visszavonásig

 

A minősítések érvényességének számontartása minden esetben a minősített szakemberek felelőssége, az oklevél lejártát a minősítettnek kell figyelemmel kísérnie!

E feladatukban vizsgaközpont igyekszik segítséget nyújtani oly módon, hogy a minősítések érvényességének lejárta előtt kb. 3-6 hónappal – az adatbázisában rendelkezésre álló e-mail címen vagy telefonszámon – értesíti a minősített szakembereket a minősítések megújításának esedékességéről és követelményeiről.

A minősítés megújítása, de legalább a megújítására történő regisztráció határideje az oklevél lejáratának napja. A regisztráció és az újraminősítés odaítélése közt legfeljebb 6 hónap telhet el. Indokolt esetben a megújításra történő regisztráció az oklevél lejáratának napjától számított 6 hónapon belül lehetséges, ekkor is további legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre a jelentkezés megtételésre és az újraminősítési folyamat lezárására. Minden más esetben a minősítés érvényét veszti, és az újabb oklevél csak ismételt első minsítési eljárás útján szerezhető. Amennyiben a megújítás nem az oklevél lejárata előtt történik meg, az előző minősítés és a megújítás között eltelt időszakban a minősített a honlapon feltüntetett IPMA-adatbázisban nem jelenik meg.

A megújítási folyamatban az IPMACERT.HU feladata annak igazoltatása, hogy a vizsgaközpontnál megújításra jelentkezett projektmenedzsment szakemberek továbbra is megfelelnek az elnyert IPMA minősítésük feltételeinek. Ebben a szakmai önfejlesztés kiemelkedő szerepet játszik.

A lejáró minősítés megújítása helyett lehetőség van másik – magasabb, pl. IPMA C-szint helyett B – szinten való minősítésre is, ilyen esetben azonban a lejáró minősítését érvényét veszíti, az új minősítés megszerzésének folyamata pedig megegyezik az adott, újabb szint első minősítési folyamatával.

 

A megújítási minősítés folyamatának részletei IPMA D-szinten

szakaszok lépések
1. Regisztráció, jelentkezés A minősítés megújítására kizárólag a weben keresztül, a hu.certmgt.com honlapon a "Minősítés megújítása" fülön elérhető felületen lehet regisztrálni/jelentkezni. A személyes adatok megadásával elvégzett regisztrációt követően az alábbi dokumentumokat kell feltölteni/kitölteni/elfogadni: önéletrajz, referencia lista, projektlista, oktatások listája, 360 fokos értékelések, panasznyilatkozat, Etikai kódex elfogadó nyilatkozat, önértékelés, valamint saját kézzel aláírt, postán beküldött jelentkezési lap. A teljes dokumentáció rendelkezésére állását követően lehet jelentkezni a kiválasztott vizsgafordulóra (regisztrált státuszból jelentkező státusz).
2. Dokumentumok formai ellenőrzése A web-felületre feltöltött dokumentumok formai ellenőrzését a vizsgaközpont elvégzi, erről a jelentkező e-mailen értesítést kap.
3. Dokumentumok tartalmi értékelése

A dokumentáció elbírálása, értékelése két vizsgabiztos által történik. A jelentkező szakmai tevékenységét a vizsgabiztosok az alábbi szempontok szerint értékelik:

 • feladat és felelősség a projektekben,
 • a projektek összetettsége,
 • a projektmenedzserként végzett munka időbeli aránya, legalább 50%-ban

Az oktatások/szakmai továbbképzések értékelése az alábbi három terület szerint történik:

 • tréningek, önképzés,
 • tapasztalatcserék,
 • saját hozzájárulások a projekt menedzsment fejlődéséhez.

Az előző minősítéstől számított időszakban évente legalább 35 órányi, igazolt részvétel/közreműködés az fenti szakmai továbbképzési területeken.

A jelentkező önértékelését konzisztencia és a hitelesség szerint értékelik a vizsgabiztosok.
4. Interjú

Interjúra IPMA D-megújítás esetében csak akkor kerül sor, ha a benyújtott dokumentumok alapján a jelölt nem felel meg egyértelműen a minősítésmegújítási feltételeknek. Ez esetben a kb. 60-90 perces interjúra a vizsgabiztosok egyeztetik kérdéseiket, melyek a kétséges területek tisztázására irányulnak. A jelentkező további bizonyítékokkal támaszthatja alá kompetenciájának fenntartását, fejlesztését, valamint szakmai tevékenységét. Az interjú után a vizsgabiztosok egyeztetik értékeléseiket, és javaslatot tesznek a vizsgaközpontnak a minősítés megújítására, vagy a megújítás visszautasítására.

A vizsgabiztosok dönthetnek úgy is, hogy a beadott dokumentumok alapján a minősítés megújítható.
Ez esetben az interjú elmarad.

5. Értékelés és döntés a minősítés megújításáról A két kijelölt vizsgabiztos összegzi a jelentkezési dokumentáció tartalmát, és ennek tartalma, a referenciák, illetve szükség esetén az interjún elhangzottak alapján meggyőződik arról, hogy a jelentkező még mindig megfelel‐e az IPMA D-szintű minősítés követelményeinek. A vizsgabiztosok egyeztetik

 

A megújítási minősítés folyamatának részletei az IPMA A-, B- és C-szinteken

szakaszok lépések

1. Regisztráció, jelentkezés

A minősítés megújítására kizárólag a weben keresztül, a hu.certmgt.com honlapon a "Minősítés megújítása" fülön elérhető felületen lehet regisztrálni/jelentkezni. A személyes adatok megadásával elvégzett regsiztrációt követően az alábbi dokumentumokat kell feltölteni/kitölteni/elfogadni: önéletrajz, referencia lista, projektlista, oktatások listája, 360 fokos értékelések, panasznyilatkozat, Etikai kódex elfogadó nyilatkozat, önértékelés,valamint saját kézzel aláírt, postán beküldött jelentkezési lap. A teljes dokumentáció rendelkezésére állását követően lehet jelentkezni a kiválasztott vizsgafordulóra (regisztrált státuszból jelentkező státusz).
 2. Dokumentumok formai ellenőrzése  A web-felületre feltöltött dokumentumok formai ellenőrzését a vizsgaközpont elvégzi, erről a jelentkező e-mailen értesítést kap. 
 3. Dokumentumok tartalmi értékelése  A dokumentáció elbírálása, értékelése két vizsgabiztos által történik. A jelentkező szakmai tevékenységét a vizsgabiztosok az alábbi szempontok szerint értékelik:
 • feladat és felelősség a projektekben,
 • a projektek összetettsége,
 • a projektmenedzserként végzett munka időbeli aránya, legalább 50%-ban

A oktatások/szakmai továbbképzések értékelése az alábbi három terület szerint történik:

 • tréningek, önképzés,
 • tapasztalatcserék,
 • saját hozzájárulások a projekt menedzsment fejlődéséhez.

Az előző minősítéstől számított időszakban évente legalább 35 órányi, igazolt részvétel/közreműködés az fenti szakmai továbbképzési területeken.

A jelentkező önértékelését konzisztencia és a hitelesség szerint értékelik a vizsgabiztosok.
 4. Interjú  Az interjúra a vizsgabiztosok egyeztetik kérdéseiket, melyek annak tisztázására irányulnak, hogy a megújításra jelentkező még mindig megfelel‐e az adott szintű minősítés követelményeinek. A jelentkező további bizonyítékokkal támaszthatja alá kompetenciájának fenntartását, fejlesztését, valamint szakmai tevékenységét. Az interjú után a vizsgabiztosok egyeztetik értékeléseiket, és javaslatot tesznek a vizsgaközpontnak a minősítés megújítására, vagy a megújítás visszautasítására. Abban az esetben, ha a jelentkező igazolatlanul nem jelenik meg az interjún, a minősítése nem kerül megújításra.
A vizsgabiztosok dönthetnek úgy is, hogy a beadott dokumentumok alapján a minősítés megújítható.
Ez esetben az interjú elmarad.
 5. Értékelés és döntés a minősítés megújításáról  A két kijelölt vizsgabiztos összegzi értékeléseit, és írásos javaslatot tesz a vizsgaközpont felé. A vizsgaközpont dönt a javaslatokról. Az értékelések  lezárását követő kb. 3-ik héten a vizsgaközpont kiértesíti a vizsgázót. A vizsgázó kitölti a web-en a "Vizsgaközpont értékelése" kérdőívet. A minősítés sikeres megújítása esetén a vizsgaközpont magyar és angol nyelvű oklevelet állít ki, és ad át.

A regisztráció során szükséges dokumentumok sablonjai, valamint az ezekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a hu.certmgt.com web-felületen megtalálható.  A regisztrációkor során kapott egyéni azonosítóval és jelszóval a vizsgázók a weben követhetik saját minősítési folyamatuk előrehaladását.

A jelentkezéskor feltöltendő dokumentumok részletei:

Önélatrajzot letöltött EUROPASS vagy azzal megegyező formátumban kell elkészíteni.

Projekt lista (link a sablonhoz), ami tartalmazza a projektek felsorolását a minősítés megszerzése óta. A jelentkezőnek a minősítés megszerzése óta végzett szakmai tevékenységeit kell felsorolja, amelynek ki kell kiterjednie az alábbi információkra:

 • projekt neve, megbízó, ügyfelek, időtartam,
 • feladat és felelősség az adott projektben,
 • a projekt összetettsége,
 • a jelentkező időbeli részvétele (a teljes munkaidő százalékában).

Referencia lista, amely a projekt listában felsorolt projektekkel kapcsolatosan legalább három referencia megjelölését jelenti (ügyfél, felettes és projektcsapat tagja), akiket a vizsgabiztosok megkereshetnek. 

Oktatások/továbbképzések listája (link a sablonhoz). A jelentkezőnek a minősítés megszerzése óta a projektmenedzsment kompetenciájának fenntartása ill. fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, minimum évente 35 órában, éves lebontásban, az alábbi területeken:

 • tréningek, önképzés: cím, előadó/szerző, időtartam/terjedelem megjelölésével,
 • tapasztalatcserék: konferenciák, műhelymunkák, szakmai klubnapok, tanulók vezetése,
 • saját hozzájárulások a projekt menedzsment fejlődéséhez: publikációk, előadások, tananyag fejlesztések, kézikönyvek, útmutatók, auditálások, feltüntetve a projektmenedzsmentre vonatkozó elemeket és vonatkozásokat, valamint a szerkesztőt és a jelentkező személyes hozzájárulásának mértékét munkanapokban.

360 fokos értékelés (link a sablonhoz). A jelentkező értékelése egy adott projekten belüli

 • munkahelyi (projekten belüli) felettese,
 • projektcsapatának tagja(i), valamint
 • ügyfele(i) által.

A fenti érintettek értékelése terjedjen ki az alábbi két szempontra:

 • Milyen módon volt elégedett a vizsgázó által vezetett projekt eredményével?
 • Milyen módon volt elégedett a vizsgázó által vezetett projektfolyamattal?

Panasznyilatkozat (link a sablonhoz). Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező projekt menedzsment kompetenciájára vagy működésére vonatkozóan írásos panasz nem érkezett. Amennyiben a minősítés megszerzése óta bármelyik projektje kapcsán érkezett ilyen írásos panasz, akkor a jelentkezéshez csatolni kell a panasz tárgyát, indokait és a panasztevő elérhetőségét is.Etikai kódex elfogadó nyilatkozat: amelyben a PM szakma etikai kódexét magára nézve kötelezőnek fogadja el a minősítésre jelentkező.Önértékelő lap: a hu.certmgt.com web-felületen a jelentkezés feltételeként kell az önértékelést kitölteni, az aktuális ismereti és tapasztalati szintnek megfelelően. 

A minősítések megújításának vizsgadíja:

A megújítások vizsgadíjai szintenként különbözőek. A megújítások díjai a honlap "Vizsgadíjak és kedvezmények" oldalán találhatók. 

A vizsgaközpont titoktartása:

A vizsgaközpont szigorúan bizalmasan kezeli a kérelmező által felé benyújtott összes papír alapú és elektronikus adatot és dokumentumot. A teljes dokumentáció kizárólag a vizsgaközpont munkatársai, az érintett vizsgabiztosok és döntéshozók, valamint panaszos esetekben a Panaszbizottság számára elérhetőek.Kérdéseivel forduljon vizsgaközpontunkhoz az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen!

Go to top