Az IPMA egyedülálló módon a szakmai kompetenciák rendszerére és kompetenciák mélysége alapján dolgozta ki 2006-ban az IPMA Competence Baseline-t (ICB3.0). 

Az "Eye of Competence" szimbolizálja a 46 kompetencia elem elrendezését a 3 kompetencia terület között, PM kontextusához kapcsolódó kompetenciák, PM technikai kompetenciák, Egyéni viselkedés és jellemzők a projektmunkában:

1. A PM technikái

1.1 A PM sikere

1.2 Érdekeltek felek (stakeholderek)

1.3 Projekt elvárások és célok

1.4 Kockázat és lehetőség menedzsment

1.5 Projektek minőség menedzsmentje

1.6 A projekt szervezete

1.7 Csapatmunka

1.8 Probléma megoldás

1.9 Rendszerek a projektben

1.10 Hatókör és projekt termékek (deliverables)

1.11 Időtervezés, életciklusok és projekt fázisok

1.12 Erőforrás menedzsment

1.13 Költség és finanszírozás menedzsment

1.14 Beszerzések és szerződések menedzsmentje

1.15 Változások menedzsmentje

1.16 Projekt kontrolling és jelentések

1.17 Információ és dokumentáció menedzsmentje

1.18 Projekt kommunikáció menedzsmentje

1.19 Projektek indítása

1.20 Projektek zárása

2. Személyes jellemzők és viselkedés a projekt munkában

2.1 Vezetői készségek

2.2 Elkötelezettség és motiváció

2.3 Önkontroll

2.4 Önérvényesítés

2.5 Relaxáció

2.6 Nyitottság

2.7 Kreativitás

2.8 Eredmény központúság

2.9 Személyes hatékonyság

2.10 Konzultációs készség

2.11 Tárgyalási készség

2.12 Konfliktus- és kríziskezelési készség

2.13 Megbízhatóság

2.14 Mások értékeinek megbecsül.se

2.15 Etikai alapok

3. A PM kontextusa

3.1 Projekt alapú működés

3.2 Program alapú működés

3.3 Portfolió alapú működés

3.4 Projekt, program és portfolió alapú működés bevezetése

3.5 Állandó szervezetek

3.6 Üzleti környezet

3.7 Rendszerek, termékek és technológiák

3.8 Emberi erőforrások menedzsmentje

3.9 Egészség és biztonság, környezetvédelmi szempontok

3.10 Finanszírozás átfogó kérdései

3.11 Jogi keretek

ICB V.3.0 (angolul),   ICB 3.0 HU elemlistaICB V.3.0 (magyarul),   Javasolt irodalom lista

A PM kompetencia rendszer önmagában nem alkalmas képzésen való használatra!

A kompetencia rendszert tartalmazó előbbi dokumentumok bemutatják és értelmezik a kompetencia rendszert, azonban közvetlenül semmiképpen sem alkalmasak oktatási illetve tréning anyagként való használatra. Erre a célra a képzést bonyolítóknak kell az adott csoport jelenlegi szintjét és cél-szintjét figyelembe véve csoportra és egyénekre szabott képzési programot kidolgozniuk.

Go to top